top of page

De bewindvoerder

geeft u inzicht en zorgt

voor (financiële) rust.

Of bel 0611666659

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?
Soms is het voor mensen moeilijk om zelf hun financiën te regelen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, psychische problemen of schulden. Dan kan bewindvoering helpen. Bewindvoering is een beschermingsmaatregel, die ook wel beschermingsbewind wordt genoemd. Uw financiële belangen worden door de bewindvoerder behartigd. De bewindvoerder geeft u inzicht en zorgt voor (financiële) rust. U wordt door de bewindvoerder beschermd.

Hoe doet de bewindvoerder dat?
Allereerst brengt de bewindvoerder uw administratie op orde. Uw inkomen en vermogen wordt beheerd en uw vaste lasten en leefgeld worden betaald. De bewindvoerder regelt ook uw belastingzaken en vraagt toeslagen, waar u eventueel recht op heeft, aan. Verzekeringen worden afgesloten en eventuele schulden worden in kaart gebracht, bewaakt en - indien mogelijk - opgelost. De bewindvoerder bewaakt ook de beslagvrije voet. Dat betekent dat, als er beslag wordt gelegd op uw inkomen, er niet teveel wordt ingehouden door de beslaglegger. U heeft namelijk altijd recht op een bepaald, minimaal bedrag per maand. Als het nodig is helpt de bewindvoerder u ook met een aanvraag voor schuldhulpverlening. Dit kan als uw financiële situatie voldoende stabiel is, als er rust in uw financiën is ontstaan. Over alles moet de bewindvoerder verantwoording afleggen aan u, de cliënt, maar ook aan de kantonrechter.

Wat kost dat?
De kosten van bewindvoering worden door de overheid vastgesteld. De bewindvoerder brengt deze kosten bij u in rekening. Kijk hier voor de tarieven. Over de kosten moet ook BTW in rekening worden gebracht, want de bewindvoerder heeft een bedrijf en moet deze BTW in rekening brengen en afdragen aan de belastingdienst. Als u weinig inkomsten heeft, bijvoorbeeld als u een uitkering ontvangt, kan de gemeente de kosten van bewindvoering betalen uit de bijzondere bijstand. Per gemeente kunnen de regelingen hiervoor verschillen. De bewindvoerder kan een aanvraag doen bij de gemeente om de kosten geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.

Is bewind vrijwillig?
Nee, bewind is niet vrijwillig. Als u voor beschermingsbewind kiest, dan is uw bewindvoerder voortaan uw wettelijk vertegenwoordiger op het gebied van uw financiën. Beschermingsbewind moet altijd bij de rechtbank worden aangevraagd en ook weer door de rechtbank worden opgeheven. Als u het beschermingsbewind wilt opheffen, zal de kantonrechter altijd beoordelen of dit wel wenselijk is. Budgetbeheer en inkomensbeheer zijn geen “vrijwillige” vormen van bewind. Beide missen een wettelijke grondslag, er komt geen kantonrechter aan te pas. Een budgetbeheerder of inkomensbeheerder heeft geen enkele wettelijke mogelijkheid om uw financiën voor u te regelen. U blijft zelf verantwoordelijk.

Wordt bewind voor altijd uitgesproken?
Dat kan eventueel wel. Namelijk als er in de toekomst geen zicht is op verbetering van de situatie van de cliënt. Het bewind duurt zolang als het nodig is en wordt in ieder geval elk jaar geëvalueerd. De bewindvoerder maakt een Rekening en Verantwoording op. Hierop is verantwoord wat het afgelopen jaar de inkomsten en uitgaven waren. Waar uw geld aan is besteed. De bewindvoerder bespreekt dit (indien mogelijk) met de cliënt. Als de cliënt akkoord gaat met de Rekening en Verantwoording, stuurt de bewindvoerder deze naar de rechtbank. Daar kijkt de kantonrechter of de bewindvoerder zijn werk goed heeft gedaan. Als de cliënt de financiën zelf weer kan regelen, wordt een verzoek tot opheffing van het bewind gedaan. Voor een bewind waarin schulden voorkomen is er ook iedere vijf jaar een moment dat wordt gekeken of het bewind nog nodig is. Het bewind eindigt in ieder geval altijd als de cliënt of de bewindvoerder overlijdt.

bottom of page