top of page

Een eerste gesprek

over de mogelijkheden

is altijd gratis!

Of bel 0611666659

Tarieven 2023

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons). Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intakegesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden. Een eerste gesprek over de mogelijkheden van bewindvoering is altijd gratis!

Bewindvoering zonder schulden (per maand)
Voor een alleenstaande € 125,54
Voor samenwonenden € 150,54


Bewindvoering met schulden (per maand)
Voor een alleenstaande € 162,44

Voor samenwonenden € 194,81
 

Mentorschap (per maand)

Voor een alleenstaande € 125,54

Voor samenwonenden € 150,54


Instaptarief (eenmalig)
Bewindvoering alleenstaande € 709,06
Bewindvoering samenwonenden € 850,63


Uitstaptarief (eenmalig)
Uitstaptarief alleenstaande € 266,20
Uitstaptarief samenwonenden € 319,44


 

Alle vermelde tarieven zijn incl. 21% BTW.

bottom of page