top of page

De professionele mentor behartigt de zorgbelangen

van de cliënt en niet de financiële belangen.

Of bel 0611666659

Mentorschap

Voor mensen met een verstandelijke beperking, met psychische problemen of met dementie is het vaak moeilijk om hun eigen belangen te behartigen met betrekking tot hun verzorging, begeleiding, behandeling en verblijf. Een mentor neemt dit van hen over, staat naast hen en behartigt de belangen met betrekking tot zorg, behandeling en welzijn. Hiervoor is het belangrijk dat er wordt gelet op de kwaliteit van leven en zorg.

Wat is mentorschap?
De mentor behartigt de zorgbelangen van de cliënt als niemand anders in de nabijheid dit kan doen. Deze beschermingsmaatregel is dus bedoeld voor mensen die niet voor hun eigen zorgbelangen kunnen opkomen. Een mentor wordt aangesteld door de rechter.

Wat doet een professionele mentor?
De professionele mentor behartigt de zorgbelangen van de cliënt en niet de financiële belangen. Samen met de cliënt wordt gekeken wat er nodig is op zorggebied. Als er gesprekken zijn met de zorgaanbieder, zal de mentor deze bijwonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan besprekingen met de arts en overleg over het zorgplan. De mentor houdt hierin de vinger aan de pols en heeft hierbij oog voor de kwaliteit van leven en zorg voor de cliënt.
Een professionele mentor zal niet meegaan met uitstapjes of meegaan om kleding en/of zorgartikelen te kopen. Een professionele mentor is geen maatje of begeleider. De mentor zal niet bij ieder doktersbezoek meegaan en ook zal een mentor geen financiële belangen van de cliënt behartigen. Als een cliënt dit niet meer zelf kan, komt een bewindvoerder in beeld. Dit kan een familielid of een professional zijn.


Wat kost mentorschap?
Mentorschap wordt betaald door diegene die het nodig heeft. De kosten van mentorschap worden door de overheid vastgesteld. De mentor brengt deze kosten bij u in rekening. Kijk hier voor de tarieven. Over de kosten moet ook BTW in rekening worden gebracht, want de mentor heeft een bedrijf en moet deze BTW in rekening brengen en afdragen aan de belastingdienst.
Als u weinig inkomsten heeft, bijvoorbeeld als u een uitkering ontvangt, kan de gemeente de kosten van mentorschap betalen uit de bijzondere bijstand. Per gemeente kunnen de regelingen hiervoor verschillen. Hiervoor moet een aanvraag worden gedaan bij de gemeente om de kosten geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.


Is mentorschap voor altijd?
Dat hoeft niet. Als een cliënt gezond is en geen zorg meer nodig heeft of de belangen voor zorg en behandeling weer zelf kan behartigen, dan kan het mentorschap worden opgeheven. Dit kan door het indienen van een opheffingsverzoek bij de kantonrechter. In veel gevallen is het vaak lastig om in te schatten wanneer de gezondheidstoestand weer optimaal is. De kans dat het mentorschap voor onbepaalde tijd wordt uitgesproken, is groot.

Wat als de cliënt overlijdt?
Op de dag van het overlijden van de cliënt, is van rechtswege het mentorschap beëindigd. De mentor is daarom ook niet de aangewezen persoon om de uitvaart te regelen. De mentor kan echter wél in de voorgaande periode proberen te achterhalen wat de wensen van de cliënt omtrent de uitvaart zijn.

 

bottom of page